De enkelte kommuners udgifter til kultur

Kulturministeriets udbetalinger til organisationer i 2014

Særlige formål:
Data: Kulturstyrelsen | Danmarks Statistik | CVR API
Udvikler: Explore 23